Η παχυσαρκία βλάπτει αθόρυβα την καρδιά

Παχύσαρκοι άνθρωποι χωρίς διάγνωση καρδιοπάθειας εμφανίζουν σιωπηλή καρδιακή βλάβη που πυροδοτεί τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας μελλοντικά. Νέα έρευνα υποδεικνύει ότι η παχυσαρκία είναι ανεξάρτητος παράγοντας που οδηγεί σε βλάβη του καρδιακού μυός.

Ο ερευνητής Chiadi Ndumele, του Johns Hopkins University, στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η παχυσαρκία καθαυτή μπορεί ενδεχομένως να οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες κινδύνου που έχουν συχνά οι παχύσαρκοι.

Η έρευνα έδειξε ότι οι παχύσαρκοι είχαν αυξημένα επίπεδα τροπονίνης Τ-ενζύμου της καρδιάς- που απελευθερώνεται από τραυματισμένα κύτταρα καρδιακού μυός.

Αυξημένα επίπεδα του ενζύμου αντιστοιχούσαν σε αύξηση του Δείκτη Μάζας Σώματος ενός ανθρώπου. Τα επίπεδα του ενζύμου αυξάνονταν αναλογικά καθώς αυξανόταν ο ΔΜΣ.

Οι ερευνητές μέτρησαν τον ΔΜΣ και τα επίπεδα τροπονίνης 9.500 αντρών και γυναικών χωρίς νόσο, ηλικίας 53 έως 75 ετών.
Στη συνέχεια παρακολούθησαν την υγεία των συμμετεχόντων για περισσότερα από 12 χρόνια.

Τα ευρήματα δημοσιεύονται στη διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού ‘’Journal of the American College of Cardiology: Heart Failure.’’

No Comments

Comments are closed.