ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

    ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ (Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών)   Αλλαγές του τρόπου ζωής προς:  μείωση των επιπέδων της ολικής και

Περισσοτερα
ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΣΤΑΤΙΝΕΣ: Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες του 2012 και τις Αμερικάνικες του 2013, δεν υπάρχει σύσταση χορήγησης στατινών στη Καρδιακή Ανεπάρκεια ενώ η χορήγηση Ω3 λιπαρών οξέων έχει ένδειξη

Περισσοτερα

ΥΠΕΡΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΑΙΜΙΑ. ΜΕΤΑΓΕΥΜΑΤΙΚΗ ΛΙΠΑΙΜΙΑ

Ο όρος μεταγευματική λιπαιμία αναφέρεται σε μια σειρά μεταβολικών γεγονότων που συσχετίζονται με την αύξηση των λιποπρωτεινών πλούσιων σε τρικλυκερίδια (χολομικρά VLDL και τα κατάλυπά τους) και τα οποία εμφανίζονται

Περισσοτερα

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΚΕ οι ασθενείς πρέπει να ταξινομούνται όχι μόνο με τα επίπεδα των λιπιδίων πλάσματος αλλά με βάση το συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η αξιολόγηση αυτή

Περισσοτερα