Φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν τη Καρδιακή Ανεπάρκεια

Drugs That May Cause or Exacerbate Heart Failure A Scientific Statement From the American Heart Association Circulation 2016 August in press  Φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν την

Περισσοτερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (Κ.Α.)

Η καρδιακή ανεπάρκεια ανάλογα με τη χρονική ταχύτητα εμφάνισης του συνδρόμου διακρίνεται σε οξεία και χρόνια, ενώ ανάλογα με την καρδιακή κοιλότητα που επηρεάζεται σε αριστερή, δεξιά και ολική ΚΑ.

Περισσοτερα