ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Αναθεωρημένη κλινική Ταξινόμηση της Πνευμονικής Yπέρταση (2008) 1. Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση (ΠΑΥ) 1.1 Ιδιοπαθής 1.2 Κληρονομική BMPR2 ALK1, ενδογλίνη (με ή χωρίς κληρονομική αιμορραγική τηλαγγειεκτασία) Αγνώστου αιτιολογίας 1.3 Φάρμακα και

Περισσοτερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Αρ. ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Ορισμός: Ως πνευμονική υπέρταση ορίζεται η ανίχνευση με δεξιό καθετηριασμό μέσης πίεσης στην πνευμονική αρτηρία ˃ 25 mmHg ( αιμοδυναμικός ορισμός ). Με βάση τις τελευταίες οδηγίες η Π.Υ. διακρίνεται

Περισσοτερα