ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (Κ.Α.)

Η καρδιακή ανεπάρκεια ανάλογα με τη χρονική ταχύτητα εμφάνισης του συνδρόμου διακρίνεται σε οξεία και χρόνια, ενώ ανάλογα με την καρδιακή κοιλότητα που επηρεάζεται σε αριστερή, δεξιά και ολική ΚΑ. Τέλος ανάλογα με τη διαταραχή της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας διακρίνεται σε συστολική, διαστολική και μικτή ΚΑ. Ιδιαίτερα η διαστολική ΚΑ εμφανίζεται σε ποσοστό 20-40% των ασθενών με ΚΑ που διατηρούν ικανοποιητική τη συστολική απόδοση της αρ κοιλίας, όπως αυτή εκφράζεται με το κλάσμα εξώθησής της, αλλά παρουσιάζουν κλινικά σημαντική έκπτωση της διαστολικής λειτουργίας.

Η ΚΑ είναι ένα σύνδρομο που ο ασθενής πρέπει να παρουσιάζει τα ακόλουθα: συμπτώματα ΚΑ, τυπικά δύσπνοια ηρεμίας ή στην προσπάθεια, και/ή εύκολη κόπωση, σημεία κατακράτησης υγρών, όπως συμφόρηση πνευμόνων ή οιδήματα κάτω ακρών, καθώς και αντικειμενικά ευρήματα δομικής ή λειτουργικής ανωμαλίας του μυοκαρδίου σε ηρεμία

 

Ορισμός καρδιακής ανεπάρκειας

 

Η ΚΑ είναι ένα κλινικό σύνδρομο στο οποίο οι ασθενείς παρουσιάζουν τα ακόλουθα:

 • Τυπικά συμπτώματα ΚΑ

(δύσπνοια ηρεμίας ή στην προσπάθεια, εύκολη κόπωση, αδυναμία, οίδημα σφυρών)

και

 • Τυπικά σημεία ΚΑ

(ταχυκαρδία, ταχύπνοια, υγροί ρόγχοι πνευμόνων, πλευριτική συλλογή, αυξημένη σφαγιτιδική

φλεβική πίεση, περιφερικό οίδημα, ηπατομεγαλία)

και

 • Αντικειμενικά ευρήματα δομικής ή λειτουργικής ανωμαλίας του μυοκαρδίου σε

ηρεμία

(μεγαλοκαρδία,   3ος    καρδιακός  τόνος,         καρδιακό    φύσημα,     ανωμαλίες   στο

υπερηχοκαρδιογράφημα, αυξημένα επίπεδα νατριουρητικών πεπτιδίων)

 

Ταξινόμηση καρδιακής ανεπάρκειας

Νεοεμφανιζόμενη:

 • Πρώτη εκδήλωση
 • Οξεία ή βραδεία έναρξη

Παροδική:

 • Υποτροπιάζουσα ή υπό μορφή παροξυσμών

Χρόνια:

 • Εμμένουσα
 • Σταθερή, επιδεινούμενη ή απορυθμισμένη

 

Στάδια καρδιακής ανεπάρκειας κατά ACC/AHA

(Ταξινόμηση ΚΑ με βάση τις δομικές ανωμαλίες του μυοκαρδίου)

Στάδιο Α   Υψηλού κινδύνου για εμφάνιση ΚΑ. Χωρίς δομική ή λειτουργική ανωμαλία, σημεία ή

συμπτώματα.

Στάδιο B   Εγκατεστημένη καρδιακή νόσος με υψηλή πιθανότητα ανάπτυξης ΚΑ, χωρίς όμως

συμπτώματα ή σημεία

Στάδιο C   Συμπτωματική ΚΑ με υποκείμενη δομική ανωμαλία

Στάδιο D   Προχωρημένη βλάβη του μυοκαρδίου με σοβαρά συμπτώματα ΚΑ σε ηρεμία παρά

τη λήψη βέλτιστης φαρμακολογικής θεραπείας

 

Λειτουργική ταξινόμηση κατά ΝΥΗΑ (New York Heart Association)

(Βαρύτητα ΚΑ ανάλογα με τα συμπτώματα και τη φυσική δραστηριότητα)

 

 1. Ήπιος περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας. Χωρίς συμπτώματα στην ηρεμία, αλλά η συνήθης δραστηριότητα προκαλεί κόπωση, ταχυκαρδία ή δύσπνοια
 2. Κανένας περιορισμός στη φυσική δραστηριότητα. Η συνήθης δραστηριότητα δεν προκαλεί σημαντική κόπωση, ταχυκαρδία ή δύσπνοια
 3. Σημαντικός περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας. Χωρίς συμπτώματα στην ηρεμία, αλλά η ηπιότερη από τη συνήθη φυσική δραστηριότητα προκαλεί κόπωση, ταχυκαρδία ή δύσπνοια
 4. Αδυναμία εκτέλεσης οποιασδήποτε φυσικής δραστηριότητας χωρίς συμπτώματα. Συμπτώματα και στην ηρεμία. Επιδείνωση των συμπτωμάτων με την ελάχιστη δραστηριότητα.

Author Info

Τσιαντής Νικ. Ιωάννης

No Comments

Comments are closed.