Παράγοντες κινδύνου Στεφανιαίας Νόσου

Μείζονες

1. Δυσλιπιδαιμία

  • Αύξηση ολικής και LDL
  • Χαμηλή HDL

2. ΑΥ

3. ΣΔ- ινσουλινοαντοχή

4. Κάπνισμα

5. Οικογενειακό ιστορικό

Ελάσσονες

1. Παχυσαρκία

2. Περιορισμός φυσικής δραστηριότητας

3. Προσωπικότητα

Νεότεροι

1. Υπερομοκυστεϊναιμία

2. Αύξηση λιποπωτεϊνης (α)

3. Υπετριγλικαιριδαιμία

4. Υπερουριχαιμία

5. Αύξηση προθρομβωτικών παραγόντων (ινωδογόνο, PAI-1)

6. Αύξηση δεικτών φλεγμονής (ICAM-1, hs CRP, IL6)

7. Μεταβολικό σύνδρομο

8. Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία

9. Μικρολευκωματινουρία

Author Info

Τσιαντής Νικ. Ιωάννης

No Comments

Comments are closed.