ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 • Επεισόδια διαταραχών συνείδησης
 • Επεισόδια ταχυκαρδίας
 • Επεισόδια συγκοπής
 • Οικογενειακό ιστορικό ΑΚΘ

Β) ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 • Φυσήματα
 • Ακρόαση πνευμόνων
 • Επισκόπηση ( π.χ. σύνδρομο Marfan )

Γ) ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • ΗΚΓ 12 απαγωγών
 • Echo καρδιάς
 • Holter
 • Δοκιμασία ανάκλισης
 • Τεστ κόπωσης σε μεγαλύτερες ηλικίες για αποκλεισμό Σ/Ν.

Author Info

Τσιαντής Νικ. Ιωάννης

No Comments

Comments are closed.