ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ. ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ SEATLE

Το Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) αποτελεί βασικό διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση νοσημάτων που μπορεί να προκαλέσουν αιφνίδιο καρδιακό θάνατο ( ΑΚΘ ) στους νέους.

Είναι γνωστό ότι η πρώτη αιτία ΑΚΘ στις ηλικίες 1 – 20 είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και οι συγγενείς καρδιοπάθειες ενώ στις ηλικίες 21 – 35 η οικογενής Στεφανιαία Νόσος.

Στα νοσήματα αγνώστου αιτιολογίας ( που αποτελούν το 18% των ΑΚΘ) η κατάταξη έχει ως εξής:

α) Αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια δεξιάς κοιλίας (ARVC): 40%

β) Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (HCM): 20%

γ) Σύνδρομο μακρού διαστήματος QT (LQTS) : 20%

δ) Πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία (PVT) : 20%.

Για την πρόληψη, λοιπόν, του ΑΚΘ στους εφήβους οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι διαμόρφωσαν το 2013 τα κριτήρια του Seatle, τα οποία είναι ΗΚΓ/φικές διαταραχές οι οποίες χρειάζονται περαιτέρω εξειδικευμένη διερεύνηση. Έτσι:

1. Αρνητικά Τ

Τα αρνητικά Τ στους νέους μπορεί να οφείλονται σε αθλητική δραστηριότητα αλλά μπορεί και να υποκρύπτουν κορυφαία HCM, προβλήματα φυλής, καναλοπαθειών και προβλήματα αναβολικών φαρμάκων.

  • Επομένως οποιοδήποτε αρνητικό Τ ( ˃ 1mm) σε απαγωγές πλην της III, AVR,V1, V2 χρειάζεται περαιτέρω εκτίμηση.
  • Αρνητικά κύματα Τ σε V1 – V4 και κύμα Ε θέτουν υποψία ARVC
  • Αρνητικά κύματα Τ στις Δεξιές προκάρδιες που συνοδεύονται και με επίπεδα αρνητικά Τ στις II, III, AVF θέτουν υποψία ARVC. (Διαφοροδιάγνωση με φυσιολογική παραλλαγή στους αθλητές  και στους έγχρωμους  – Στο ΗΚΓ πριν τα αρνητικά Τ στις δεξιές προκάρδιες προηγείται μια μικρή ανάσπαση  ”γόνατo” ενώ στην ARVC και τη μυοκαρδίτιδα πριν τα αρνητικά Τ προηγείται επίπεδο ST).

2. Κατάσπαση ST: Πιθανή ύπαρξη μυοκαρδιοπάθειας

3. Κύμα Q: Αν υπάρχει κύμα Q με βάθος ˃ 3 mm και ή εύρος ˃ 40ms σε τουλάχιστον 2 απαγωγές τίθεται υποψία HCM.

4. Διαταραχές ενδοκοιλιακής αγωγής: Όλες οι διαταραχές αγωγής ( RBBB ή LBBB) με QRS ˃ 120 msec χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Επίσης ατελές RBBB και φύσημα μπορεί να υποκρύπτει μεσοκολπική επικοινωνία.

5. Ηλεκτρικός άξονας: Αν ο ηλεκτρικός άξονας δεν κυμαίνεται μεταξύ – 30ο και + 115ο ( δηλαδή είναι υπερδεξιός ή υπεραριστερός) ο νέος πρέπει να παραπέμπεται για έλεγχο.

6. Διάταση δεξιού κόλπου: Το Ρ σε κάποια απαγωγή να έχει ύψος ˃ 2,5mm

7. Διάταση αριστερού κόλπου: Το Ρ να έχει εύρος ˃ 120 msec και στη V1 – V2 να έχει διάρκεια 40 msec και να κατεβαίνει ˃ 1mm κάτω από την ισοηλεκτρική γραμμή.

8. Υπερτροφία δεξιάς κοιλίας : Ορίζεται ως: 1) R στη V1 ˃ 7mm, 2) R/s στη V1 ˃ 1, 3) R στη V1 + S στη V5/ V6 mm ( sokolow – Lygan)

9. Εκτός από τις παραπάνω διαταραχές πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας την πιθανή ύπαρξη ηλεκτρικών διαταραχών σε φυσιολογική δομική καρδιά  όπως:

  • Σύνδρομο προδιέγερσης ( ιδίως αν συνδυάζεται με κολπική μαρμαρυγή)
  • Σύνδρομο LQT: QTc ˃ 450 (άντρες) και ˃ 460 (γυναίκες) με Καρδιακή Συχνότητα  60 – 90 bpm
  • Σύνδρομο Brugada: Σε ασυμπτωματικούς νέους παραπέμπουμε μόνο όσους έχουν τύπου 1 και όχι τους τύπους 2 και 3. Τους συμπτωματικούς τους παραπέμπουμε όλους.
  • Ανεξήγητη βραδυκαρδία σε έφηβο (που δεν αθλείται) πρέπει να παραπέμπεται
  • Πρώιμη επαναπόλωση: Είναι παθολογική όταν εμφανίζεται στις απαγωγές II, III, AVF, και V4 – V6 και η ανάσπαση είναι ˃ 2 mm. Συνήθως συνυπάρχει οικογενειακό ιστορικό ή συμπτώματα (συγκοπή, ζάλη).

Author Info

Τσιαντής Νικ. Ιωάννης

No Comments

Comments are closed.