ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΣΤΑΤΙΝΕΣ:

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες του 2012 και τις Αμερικάνικες του 2013, δεν υπάρχει σύσταση χορήγησης στατινών στη Καρδιακή Ανεπάρκεια ενώ η χορήγηση Ω3 λιπαρών οξέων έχει ένδειξη IIb. Ο μηχανισμός δράσης των στατινών είναι να αναστέλλει την σύνδεση μεμβρανικού οξέος με αποτέλεσμα δυνητικών οφέλιμων δράσεων όπως ↓ κυττοκινών, ↑ ΝΟ, αναστολή της  ηπατικής βιοσύνθεσης της CHOL και ↑  ηπατικών υποδοχέων της LDL.                                                                                                                                                                                                       Πως όμως θα μπορούσε να οφελήσει η χορήγηση στατινών στην Καρδιακή Ανεπάρκεια;                                                                                                                                                                                        Πιθανότατα λόγω ελάττωσης των Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων  (σε ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια) και λόγω των Πλειοτροπικών δράσεων όπως:

 • Αντιφλεγμονώδης δράση
 • Σταθεροποίηση αθηρωματικής Πλάκας
 • Βελτίωση της  λειτουργίας του ενδοθηλίου
 • Αντιοξειδωτική δράση
 • Ευνοική επίδραση στην αναδιαμόρφωση
 • Τροποποίηση νευροορμονικής ενεργοποίησης
 • Ελάττωσης του συμπαθητικού νευρικού συστήματος ( ↓ ΣΝΣ)
 • ↑ ΝΟ και αναστολή των θρομβωτικών αποκρίσεων

Παρόλο όμως την ευεργετικότητα των πλειοτροπικών δράσεων των στατινών, οι ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια συνήθως  πεθαίνουν με Αιφνίδιο Καρδιακό Θάνατο λόγω αρρυθμιών και όχι από Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο

Οι Προβληματισμοί χορήγησης στατινών με Καρδιακή Ανεπάρκεια είναι οι εξής:

 1. Ο Επηρεασμένος ηπατικός μεταβολισμός σε σοβαρή Καρδιακή Ανεπάρκεια
 2. Η Πρόκληση μυοπάθειας και ο περαιτέρω περιορισμός της σωματικής άσκησης
 3. Τα χαμηλά επίπεδα χοληστερίνης στην καρδιακή ανεπάρκεια συνδέονται με δυσμενέστερη πρόγνωση (paradoxical epidemical)

(Αναδρομική μελέτη: Ασθενείς με χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως αριστερής κοιλίας ( EF ) ≈ 22% και ↓ CHOL είχαν 2,5 φορές μεγαλύτερη θνητότητα)

3 είναι οι πιθανές υποθέσεις βλαπτικής δράσης των στατινών στην Καρδιακή Ανεπάρκεια: 

 1. Υπόθεση ενδοτοξινών – λιποπρωτεινών: ↓ επίπεδα λιποπρωτεινών δεν ευνοούν τη σύνδεση και απομάκρυνση των ενδοτοξινών που εισέρχονται από τον εντερικό αυλό.
 2. Υπόθεση ουμπικινόνης: Ελάττωση ουμπικινόνης → ελάττωση σύνθεσης ΑΤΡ
 3. Υπόθεση σεληνοπρωτεινών: ↓ σύνθεσης σεληνοπρωτεινών → οξ. Stress (έχουν αντιοξειδωτική Δράση)

Μεγάλες μελέτες όπως η CORONA (5000 ασθενείς),  η  Gissi Hf (4500 ασθενείς),  η Μελέτη Pearl (ιαπωνέζικη) σε  Καρδιακή Ανεπάρκεια κατηγορία  III – IV έδειξαν ότι δεν υπήρχε κανένα κλινικό όφελος (στα πρωτογενή καταληκτικά). Μπορεί η αποτυχία να οφείλεται λόγω του τελικού σταδίου της  ΚΑ και ότι η στατίνη δεν αποτρέπει τον αιφνίδιο θάνατο.

Υποομάδες όμως που ωφελούνται είναι οι εξής:

Α) Σε ασθενείς με μεγαλύτερο φλεγμονώδες φορτίο

Β) Σε ασθενείς με μικρότερη μυοκαρδιακή ίνωση

Άρα σε: α) ηπιότερη ΚΑ, β) με CRP ≥ 2 mg/dl, γ) μικρότερο βαθμό ίνωσης

 

Ω3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ

Μηχανισμός δράσης:

 • Κυρίως αντιαρρυθμική (ρυθμίζουν τα φωσφολιπίδια των κυτ. Μεμβρανών)
 • Αντιφλεγμονώδη (βελτίωση ενδοθηλ. Δυσλειτουργίας)
 • Αντιαιμοπεταλιακή (μείωση συσσώρευσης, ↓ θρόμβων)
 • Ρύθμιση λιπιδίων – λιποπρωτεινών
 • Μείωση Αρτηριακής Π’ιεσης (σε υψηλές δόσεις)
 • Βελτίωση αγγειακής λειτουργίας

Μελέτη Gissi – Hf:  ελάττωση θνητότητας και μείωση εισαγωγών λόγω αντιαρρυθμικής δράσης

Συμπέρασμα – G.L.:

Στατίνες

 1. Δεν έχουν θέση σε Καρδιακή Ανεπάρκεια NYHA II- IV
 2. Σε ασθενείς που λαμβάνουν ήδη στατίνη και είναι
 • κατηγορία  ΙΙ να συνεχιστεί και ειδικά σε ισχαιμική ΚΑ → λιπόφιλη στατίνη
 • κατηγορία  III – IV → να διακοπεί

Ω3:

 • Ίσως να έχουν θέση για την ελάττωση θανάτων και νοσηλειών IIb → προτιμότερο η κατανάλωση ψαριών.

Author Info

Τσιαντής Νικ. Ιωάννης

No Comments

Comments are closed.