Δοκιμασία Κοπώσεως

Δοκιμασία Κοπώσεως


Α. Ενδείξεις
1.  Εκτίμηση ασθενών με θωρακικό πόνο ή με άλλα ευρήματα ενδεικτικά αλλά όχι διαγνωστικά στεφανιαίας νόσου.
2.  Εκτίμηση της πρόγνωσης και της βαρύτητας της νόσου.
3. Γνωστή στεφανιαία νόσος με αλλαγή των συμπτωμάτων (crescendo).
4. Χαμηλού κινδύνου ασταθής στηθάγχη μετά από 8 – 12 ώρες από την παρέλευση του πόνου.
5.  Ενδιάμεσου κινδύνου ασταθής στηθάγχη μετά από 2 – 3 ημέρες από την παρέλευση του πόνου και χωρίς σημεία ενεργού ισχαιμίας.
6. Μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (εκτίμηση πρόγνωσης, αξιολόγηση φαρμακευτικής αγωγής, καθοδήγηση για έναρξη δραστηριοτήτων).
7.  Εκτίμηση των αποτελεσμάτων της φαρμακευτικής αγωγής και των μεθόδων επαναιμάτωσης.

8.  Έλεγχος πληθυσμών για λανθάνουσα στεφανιαία νόσο.
⇒Ασυμπτωματικοί διαβητικοί ασθενείς που πρόκειται να ξεκινήσουν εντατικό πρόγραμμα άσκησης και είναι > 35 ετών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 για > 10 χρόνια ή τύπου 1 για > 15 χρόνια ή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου, μικροαγγειακές ή/και μακροαγγειακές επιπλοκές.
⇒Ασυμπτωματικοί άνδρες > 45 ετών και γυναίκες > 55 ετών που πρόκειται να ξεκινήσουν εντατικό πρόγραμμα άσκησης ή είναι υψηλού κινδύνου λόγω άλλων παθήσεων (περιφερική αρτηριοπάθεια, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή παρουσία πολλαπλών παραγόντων κινδύνου για στεφανιαία νόσο) ή για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

9.  Πρώιμη διάγνωση ασταθούς υπέρτασης.
10.  Εκτίμηση ασθενών με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.
11.  Αξιολόγηση αρρυθμιών.
12.  Εκτίμηση λειτουργικής ικανότητας ασθενούς.
13.  Εκτίμηση ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες και βαλβιδοπάθειες.
14.  Κίνητρο για αλλαγή τρόπου ζωής.
15.  Εφαρμογές στην αθλητιατρική.

 

Β. Απόλυτες Αντενδείξεις
1. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (2 – 3 ημέρες).
2.  Οξεία μυοκαρδίτιδα / περικαρδίτιδα / ενδοκαρδίτιδα.
3.  Υψηλού κινδύνου ασταθής στηθάγχη.
4. Σοβαρού βαθμού υπέρταση στην ηρεμία (200/110 mmHg).
5. Μη ελεγχόμενες κοιλιακές ή κολπικές αρρυθμίες με συμπτώματα.
6. Μη ελεγχόμενη συμπτωματική καρδιακή ανεπάρκεια.
7. Δευτέρου ή τρίτου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός.
8.  Γνωστή νόσος του στελέχους.
9.  Οξέως πάσχοντες (λοιμώξεις, υπερθυρεοειδισμός, βαριά αναιμία, ηλεκτρολυτικές διαταραχές).
10.  Ασθενείς με κινητικά προβλήματα.
11.  Συμπτωματικοί ασθενείς με σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας.
12. Ενεργός θρομβοεμβολική νόσος: Πνευμονική εμβολή, εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση.
13.  Διαχωρισμός αορτής κατά την οξεία φάση.
14.  Σοβαρού βαθμού πνευμονική υπέρταση.

 

Γ. Σχετικές Αντενδείξεις
1. Υποψία ισοδυνάμου στελέχους (σημαντική στένωση σε όλους τους εγγύς κλάδους της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας).
2.  Μετρίου βαθμού στενωτικές βαλβιδοπάθειες.
3. Ιδιοπαθής υπερτροφική υπαορτική στένωση και ασύμμετρη υπερτροφία μεσοκοιλιακού διαφράγματος.
4.  Σοβαρή κατάσπαση του ST-διαστήματος στην ηρεμία.

 

 

Δοκιμασία Κοπώσεως


Α. Κριτήρια υψηλού κινδύνου
1.  Πρώιμα θετική δοκιμασία ( 1ο ή 2ο στάδιο Bruce).
2. Πτώση συστολικής αρτηριακής πίεσης > 20 mmHg.
3. Καθυστερημένη ανάνηψη.
4. Ανάσπαση του ST διαστήματος.
5.  > 2 mm κατάσπαση του ST διαστήματος σε πολλαπλές απαγωγές.
6.  Διάχυτες αλλαγές ST/T.

 

Β. Ενδείξεις τερματισμού της δοκιμασίας κοπώσεως
1. Πτώση συστολικής αρτηριακής πίεσης > 10 mmHg.
2. Κοιλιακές ή υπερκοιλιακές αρρυθμίες. Κοιλιακές έκτακτες συστολές που εμφανίζονται κατά ζεύγη ή με αυξανόμενη συχνότητα καθώς αυξάνεται η κόπωση.
3. Σοβαρή υπέρταση (ΣΑΠ>250 ή ΔΑΠ > 120 mmHg).
4. Ανάσπαση του ST διαστήματος > 1mm σε απαγωγές χωρίς έπαρμα Q.
5. Στηθάγχη με δυναμικές αλλαγές του ST διαστήματος.
6. Κατάσπαση του ST διαστήματος > 2mm, με οριζόντια ή κατιούσα φορά.
7. Ο ασθενής φαίνεται ωχρός, κυανωτικός, ιδρωμένος ή σε αγγειοσύσπαση.
8. Επίτευξη 100% της μέγιστης προβλεπόμενης καρδιακής συχνότητας.
9. Εμφάνιση 2ου ή 3ου βαθμού καρδιακού αποκλεισμού.
10. Προϊούσα στηθάγχη (βαθμός ¾).
11. Κατάσπαση του ST σε ηρεμία, με προϊούσα αύξηση της ισχαιμίας με μέτρια άσκηση.
12. Η καρδιακή συχνότητα ή η συστολική πίεση ελαττώνονται προοδευτικά, ενώ η άσκηση εξακολουθεί.
13. Δύσπνοια, κόπωση ή λιποθυμική τάση.
14. Μυοσκελετικοί πόνοι.

 

 

Ελληνικό Ινστιτούτο Καρδιαγγειακών Νοσημάτων http://www.e-cardio.gr

Author Info

Τσιαντής Νικ. Ιωάννης

No Comments

Comments are closed.